Közzétételi egység tárgya: Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

Közzétételi egység Infotv. 1. melléklet (általános közzétételi lista) szerinti tartalma: A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Legutóbbi módosítás időpontja: feltöltés dátuma

Adatok: Az ÉPC-HK-nál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.