Bemutatkozás

2023. január elsejétől a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ részeként működő Honvédkórház ellátási feladatainak döntő részét új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház vette át. Az újonnan létrejövő szervezet tevékenységét a belügyminiszter, mint a Kormány egészségügyért felelős tagja irányítja.

Az ÉPC – Honvédkórház 1781 és 2022 között a mindenkori magyar haderő elemeként folytatta gyógyító, katonaorvosi és orvosi kiképző, tudományos, illetve egészségügyi szervezői feladatait; működése ezen időszak kezdetétől fogva folyamatos, különféle megnevezések alatti szolgálata teljes egészében jogfolytonos. Alapítása II. József nevéhez és az általa megindított modern katona-egészségügyi intézményrendszer kiépítéséhez fűződik, első jogelődje az ezredkórházi rangú Pester Militärspital. Saját gyógyító tevékenységén túlra is kiterjedő komplex feladatrendszere a helyőrségi kórházi rang elnyeréséhez kötődött, de mindenkor szerepet vállalt a civil gyógyításban is, a XX. század derekától „tancélú betegfelvétel”-lel, az 1950-es évek végétől pedig mindmáig egyre nagyobb volumenben rendszeres ügyelet, valamint kis és nagytérségi, bizonyos szakmák esetében országos ellátás biztosításával.

Az intézmény 2023. január 1-jével kikerült a hadrendből, irányító szerve a Belügyminisztérium, fenntartó szerve az Országos Kórházi Főigazgatóság, ezzel elsődlegesen a civil egészségügyi intézményrendszer részévé vált.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 244/C. § (1) bekezdése értelmében a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 01. napjával kiválással létre jött a miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, mely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatóként végzett feladatait. 

Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 53/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint az új egészségügyi szolgáltató az ÉPC-HK, amely jogutód a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyeként vagy telephelyeként működő ingatlanok üzemeltetéséhez és vagyonkezeléséhez szükséges, 2022. december 31-én a Magyar Honvédség Egészségügyi Központhoz tartozó vagyoni értékű jogok, követelések és kötelezettségek, továbbá a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek tekintetében.

A fent említett vagyonelemek a Magyar Állam, illetve a Magyar Államot az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságtól 2023.07.01-ei időpontban vagyonkezelői szerződés keretében az ÉPC-HK számára átadásra kerülnek.

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház (ÉPC-HK) alapfeladata a járó- és fekvőbeteg egészségügyi alap- és szakellátás végzése, a tudományos-, oktató- és kutatótevékenység. Budapest és a Közép-magyarországi régió kiemelt ellátó helye, az itt élő, közel 4 millió főt számláló lakosság számára. Végzi a védett személyek egészségügyi ellátásának biztosítását, valamint a prevenciótól a definitív, a sürgősségitől a rehabilitáción át a krónikus betegellátási feladatokat. Gyakorló kórházként az egészségügy utánpótlásának képzésében is nagy szerepet vállal. Az ÉPC-HK – speciális helyzetéből adódóan – rendszeresen biztosítja kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények látogatóinak kórházi háttérellátását.