Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház (a továbbiakban: ÉPC-HK) Igényjogosulti Referatúra (a továbbiakban: Referatúra) feladata a vonatkozó jogszabályok szerinti igényjogosulti körrel kapcsolatos meghatározott tevékenységek ellátása, az ellátásra való jogosultság orvosigazgató, főigazgató általi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése.

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) kormányrendeletben foglaltak (amely teljes egészében megtalálható a lap alján), határozza meg az ÉPC-HK számára az ellátandók körét, melynek értelmében az ÉPC-HK területi ellátási kötelezettségén felül az igényjogosultak körébe:

 • a honvédelmi, rendvédelmi, és vasutasszervek személyi állománya, az állomány közeli hozzátartozói, az ezen szervezetekből nyugállományba helyezettek és családtagjai, az ezen szervezeteket felügyelő minisztériumok, az irányításuk alá tartozó szerveknél foglalkoztatott állomány;
 • „Hősi halottá”, vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt közeli hozzátartozója, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és biztosított közeli hozzátartozója;
 • a védett személyek és jogszabály alapján állami vezetők;
 • az Országgyűlési Őrség személyi állománya és közeli hozzátartozói, az Országgyűlési Őrség állományából nyugállományba helyezettek és családtagjai;
 • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ személyi állománya és közeli hozzátartozói, innen nyugdíjba helyezett állomány és családtagjai;
 • a Corvin-lánc Testület tagjai, valamint közeli hozzátartozói jogosultak egészségügyi ellátásra.

Elérhetőség:

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. „A” épület, I. emelet 01.

Telefon: 06-1-465-18-00/71-006, 71-449 E-mail: ijr@epc-honvedkorhaz.hu

Igényjogosultság igazolása (melyek a  fent meghatározott szervek által kiadott):

 • szolgálati igazolvánnyal,
 • közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással),
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített igazolvánnyal,
 • a hallgatói állomány és a tanulói állomány diákigazolvánnyal,
 • a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő a nyugdíjas szolgálati igazolványával,
 • a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással,
 • a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban álló nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával

         és minden esetben a TAJ kártyával együtt történik.

 Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes műveleti tartalékos igényjogosultságát az MH Katonai Igazgatási és Központi adatfeldolgozó szerve által kiállított igazolással és a TAJ okmányával igazolja igényjogosultságát.

A hozzátartozói jogon igényjogosult igényjogosultságát a hozzátartozójának munkáltatója, nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő, „Hősi halottá”, vagy a Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt, az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált, valamint az állományból kivált személy esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, az MH Katonai Igazgatási és Központi adatfeldolgozó szerve vagy a HM társadalmi kapcsolatok koordinálásáért felelős szerve által kérelemre kiállított igazolással és a TAJ számát igazoló okmányával igazolja.

 • Az aktív állomány a közeli hozzátartozóinak (házastárs vagy élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyerek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, testvér) igényelhet hozzátartozói igazolást, amely 1 évig érvényes.
 • A nyugdíjas állomány a családtagjainak (házastárs/özvegy, eltartott gyermek, vagy olyan biztosított személy, akinek ellátására saját háztartásában kötelezett) igényelhet hozzátartozói igazolást. A házastárs, özvegy hozzátartozói igazolása visszavonásig érvényes.

A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója (nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy az MH Katonai Igazgatási és Központi adatfeldolgozó szerve) a 175/2007. (VI.30.)Kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével állítja ki.

 

B/8/2023 (VII.25) ÉPC HM BM Utasítás _ ÉPC szolgáltatások méltányossági alapon igénylőkkel kapcsolatban:

ÉPC-Honvédkórház tájékoztató méltányossági alapon igénybe vehető ellátásról: