Közzétételi egység tárgya: Szerv által nyújtott támogatások

Közzétételi egység Infotv. 1. melléklet (általános közzétételi lista) szerinti tartalma: A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Legutóbbi módosítás időpontja: 2023.01.01

Adatok: Az ÉPC-HK-nál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.