Ellátott feladatok: 

  • A beteg otthonába történő visszahelyezésének előkészítése, - pl. házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
  • Az ápolási szükséglettől, családi támogató háttértől függően elhelyezések ügyintézése. pl.: krónikus és ápolási osztályokon, idősotthonokba.
  • Végtag amputáció miatt fogyatékossá vált emberek lelki segítése, s az igénybe vehető juttatásokról, fogyatékossági támogatásról történő felvilágosítás.
  • Hajléktalan személyek esetkezelése, információnyújtás ellátásokról, juttatásokról, szükség szerint tiszta ruha biztosítása.
  • A daganatos betegek részére pszichés támogatás, szociális ellátásokról és hospice otthonápolás és hospice elhelyezés lehetőségeiről információnyújtás.
  • A családtagok segítése temetéssel kapcsolatosan felmerült kérdéseiben, valamint köztemetések intézése.
  • Mindezen teendők ellátásához elengedhetetlen a külső intézményekkel az együttműködés. pl. gondozási központok, hajléktalan ellátó intézmények, háziorvosok, gyámhivatalok, családsegítő intézmények.
  • Adminisztratív feladatok, kérelmek készítése, formanyomtatványok kitöltése az esetvitelhez kapcsolódóan. 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhely Róbert Károly körút és a Podmaniczky utcai telephelyén 4 fő szociális munkást alkalmaz.

Fejes Judit Beáta százados - egészségügyi szociális munkás (MSc)
Berkes Gabriella - okleveles szociális munkás (MA)
Boros Erzsébet - általános szociális munkás (BA)
Kinyik Edina - egészségügyi szociális munkás (MSc)