A jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Műszaki Üzemeltetési Osztály, Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, 1121 Budapest Szanatórium utca 2/A.

A jogviszonyra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltató próbaidőt tűz ki, melynek időtartama 4 hónap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 • kézi és présvasalás, a mosógépből kikerülő textíliák centrifugálása, szárítása, kalanderezése,
 • a munkaterületen a gépek tisztán tartása, a helyiségek napi takarítása,
 • elvégzi a munkakörével kapcsolatos mosodai segédmunkát,
 • az osztályoktól a szennyes textíliát számolással átveszi,
 • az osztályoknak kiadja a megfelelő mennyiségű tiszta textíliát,
 • gondoskodik a raktári rendről, a tisztaságról, betartja és betartatja munka és a tűzvédelmi előírásokat.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • büntetlen előélet,
 • egészségügyi alkalmasság.

Egyéb kompetenciák:

 • megfelelő konfliktuskezelés,
 • jó kapcsolatteremtő képesség, ügyfélközpontúság,
 • pontos, precíz munkavégzés csapatban és egyénileg egyaránt.

Előnyként értékeljük:

 • egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat,
 • szakirányú ipari iskolai végzettség
 • területen szerzett gyakorlat, tapasztalat.

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi általános hatósági (erkölcsi) bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, illetve a pályázati anyagban foglalt egyéb adatait az elbírálásban résztvevő személyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megismerhetik.

Illetmény: megállapodás szerint

Munkába állás kezdete: megállapodás szerint

A jelentkezés módja: elektronikus úton a szijartoa@hm.gov.hu mail-címen lehet. Telefon: 06-30-828-10-91

A jelentkezés határideje: visszavonásig folyamatos