Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: A munkáltató próbaidőt tűz ki, melynek időtartama 4 hónap.

A munkavégzés helye: Beszerzési és Közbeszerzési Osztály, Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház 1134 Budapest Róbert Károly körút 44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Közbeszerzési eljárások önálló teljeskörű bonyolítása, szerződések döntésre történő előkészítése, Előkészítő és Bíráló bizottság munkájában teljes körű részvétel. Koordinálja a bizottságba bevont szakterületek munkáját.
 • Közreműködik az intézmény (köz)beszerzési tervének összeállításában, valamint a rendszeres és eseti adatszolgáltatások elkészítésében.
 • Együttműködik a közbeszerzési eljárást kezdeményező osztályokkal a kapcsolódó műszaki leírás véglegesítésében.
 • Kezeli a releváns és szükséges engedélyezési rendszereket (EKR, DMÜ, DKÜ, EFFEKTOR).

Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. alapján, megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai végzettség (jogi/gazdálkodási/műszaki)
 • ÁKSZ/FAKSZ jogosultság, vagy a kiválasztás időpontjában a jogosultság eléréséhez szükséges valamennyi feltétel megléte
 • EKR, DKÜ, DMÜ, KEF rendszerek adminisztrátori szintű ismerete
 • Proaktív önálló precíz személyiség
 • Stratégiai gondolkodásmód
 • Beszerzési gyakorlat (min 2 év)
 • irodai alkalmazások (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete
 • jó kommunikációs készség
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • FAKSZ regisztráció
 • Projektek komplex lebonyolításban való jártasság
 • egészségügyi anyagok ismerete
 • rendszerben való gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
 • alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi-hatósági erkölcsi bizonyítvány egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: betöltésig folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suhajda Márta nyújt, a munkaidőben hívható 30/165-5935-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház 1134 Budapest Róbert Károly körút 44.  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közbeszerzési szakértő.

vagy

Elektronikus úton Suhajda Márta részére az suhajda.marta@epc-honvedkorhaz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: betöltésig folyamatos

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozszolgallas.ksz.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik.

 Amit kínálunk: 

 • stabil, hosszútávú munkalehetőség Magyarország kiemelt színvonalú egészségügyi intézményében,
 • teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződés,
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség,
 • igényjogosultság egészségügyi ellátáshoz a Kórházban.

Céginformáció

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Magyarország egyetlen olyan intézménye mely egyedülállóan öleli fel az összes egészségügyi képességet, a prevenciótól a definitív, a sürgősségitől a rehabilitáción át a krónikus betegellátásig és részt vesz a NATO és a magyar katona-egészségügyi feladatok támogatásában. Területi, valamint igényjogosulti alapon Magyarország felnőtt lakosságának mintegy harmadát látja el. Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház valamennyi magyarországi egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlókórháza, a Semmelweis Egyetem oktató kórháza. Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház minden szakmában, minden területen a szakmai progresszivitás csúcsát (III. progresszivitás) teljesíti.