A jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház 1134 Budapest Róbert Károly körút 44.

A jogviszonyra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényrendelkezései az irányadók.

A munkáltató próbaidőt tűz ki, melynek időtartama 4 hónap.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • jogviszony létesítéssel és megszüntetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatók, - besorolás-változással, illetményváltozással kapcsolatos döntések végrehajtása, adminisztrációja,
 • dolgozói jelenlét és távolmaradás nyomon követése, dokumentáció ellenőrzése,
 • illetmény számfejtéshez adatszolgáltatás,
 • szabadságok megállapításához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

humán tudományok, személyügyi képzési területen szerzett felsőfokú végzettség,

vagy szakképzettség

 • MS Office rendszer Word, Excel magas szintű ismerete
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság

Egyéb kompetenciák:

 • megfelelő konfliktuskezelés,
 • jó kapcsolatteremtő képesség, ügyfélközpontúság
 • kiváló kommunikációs képesség szóban és írásban,
 • pontos, precíz munkavégzés csapatban és egyénileg egyaránt

Előnyként értékeljük:

 • egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat
 • NexOn, KIRA programok ismerete,

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok scannelt másolata,
 • 90 napnál nem régebbi általános hatósági (erkölcsi) bizonyítvány scannelt másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, illetve a pályázati anyagban foglalt egyéb adatait az elbírálásban résztvevő személyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megismerhetik.

Illetmény, juttatások: megállapodás szerint

Munkába állás kezdete: megállapodás szerint

A jelentkezés módja:

elektronikus úton: tahy.abel@epc-honvedkorhaz.hu email-címen lehet.

A jelentkezés határideje: visszavonásig folyamatos

A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Humánpolitikai Osztály vezetője Dr. Tahy Ábel nyújt a +36(1)465-1800/71602 telefonszámon.