Közzétételi egység tárgya: A szerv nyilvántartásai

Közzétételi egység Infotv. 1. melléklet (általános közzétételi lista) szerinti tartalma:

Az ÉPC-HK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai: név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív; az ÉPC-HK által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Legutóbbi módosítás időpontja: 2021.08.31.

Adatok: ( adat szükséges )