A betegtájékoztatással az a célunk, hogy hasznos információkkal segítsük a hozzánk forduló betegeket és hozzátartozóikat a kórházi ellátással kapcsolatban. A tájékoztatóval szeretnénk mérsékelni a kórházi ellátás iránt érzett esetleges bizonytalanságot, aggodalmat. Az eredményes, hatékony és biztonságos ellátáshoz szükségesnek tartjuk az alábbi tudnivalók rendelkezésre állását.

 

Az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház (ÉPC-HK) infrastruktúrájához kapcsolódó információk

Az ÉPC-HK 5 telephelyen működő egészségügyi Intézmény.

Telephely Telefon
ÉPC-HK székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1/465-1800
ÉPC-HK Podmaniczky utcai telephely: 1062 Budapest, Podmaniczky u.109-111. 1/475-2600
ÉPC-HK Szanatórium utcai telephely: 1121 Budapest, Szanatórium u. 2/A. 1/392-3800
ÉPC-HK hévízi telephely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. 83/542-310
ÉPC-HK balatonfüredi telephely: 8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5. 87/482-888

 

Behajtás és parkolás

A betegek és hozzátartozói számára a székhelyen és a Podmaniczky utcai telephelyeken parkolási lehetőséget biztosítani nem tudunk.

Kivételt képez a mozgássérült betegek kórházi vizsgálatra /felülvizsgálatra/ történő be- illetve elszállítása és az egynapos sebészeti ellátást igénybe vevők hazaszállíttatása.

A telephelyeken belüli eligazodás

Valamennyi telephely főbejáratánál 24 órás portaszolgálat működik, ahol készséggel állnak rendelkezésre az adott osztály megkeresésének segítésében.

Az osztályvezető főorvosok a „Kórházi Házirend” figyelembevételével saját hatáskörükben az „Osztályos Házirend”-ben szabályozzák napirendjüket (ébresztő, étkezések, vizsgálatok, vizitek, csendes pihenő, villanyoltás, stb.), melynek betartása az osztály személyzete, valamint a betegek, hozzátartozóik és látogatók számára kötelező.

Érkezés, elhelyezés:

Tervezett felvétel esetén:

Kérjük Önt, hogy az előjegyzett napon, azt az osztályt keresse fel, ahová beutalója szól. Ott a felvétellel kapcsolatos minden információt megkap. Ha elhelyezésével kapcsolatosan problémája merülne fel, jelezze osztályos orvosának, vagy a vezető ápolónak. Az adminisztratív betegfelvétel a Felvételi Irodában történik.

Nem tervezett felvétel esetén:

Ha a felvételre sürgős szükség esetén kerül sor, - tehát Ön saját maga, vagy mentővel, beutalóval, vagy beutaló nélkül érkezik a nap bármely időszakában - a Sürgősségi Betegellátó Osztályon kell jelentkeznie és az ellátást kérni. Ott történik meg a betegfelvétel - ha szükséges - valamint, a felvétellel kapcsolatos információk átadása.

Felvétel:

Tervezett felvétel esetén:

A korrekt és zavartalan orvosi ellátás érdekében kérjük, hozza magával: beutalóját, TAJ kártyáját, személyi igazolványát, igényjogosultságát igazoló dokumentumot, előző vizsgálati eredményeket és zárójelentéseit, az otthon szedett gyógyszerek listáját, valamint személyes használati tárgyait, tisztálkodási eszközeit.

Megkérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat /ruházatot/ tartsa magánál, mivel nagyméretű zárható szekrényt nem áll módunkban biztosítani minden osztályon.

Nem tervezett felvétel esetén:

Ha a felvételre sürgős szükség esetén került sor, a fent felsorolt dokumentumokat módjában áll pótlólag bemutatni, a kezelő orvos számára tájékozódás céljából átadni.

Ruházat elhelyezése a kórházi tartózkodás alatt:

A kórházi felvételt követően lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy felsőruházatát, cipőjét, apróbb személyes tárgyait a kórtermekben található szekrényben helyezze el.

Eszméletlen beteg értéktárgyainak tételes dokumentálása - átadása-átvétele - írásban történik, melyet a beteget átadó személy és az adott osztályon szolgálatot teljesítő ápoló, aki a beteget átveszi, aláírásával igazol.

Saját hálóruha, eszközök használata:

A kórházban történő benntartózkodás alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható, előjegyzéskor, illetve az osztályon történő elhelyezéskor Ön külön tájékoztatást fog kapni.

Általános napirend (kivéve az egynapos ellátást):

A kórházban a betegek mielőbbi gyógyulásuk érdekében meghatározott napirend szerint élnek, mely a fentiek szerint az osztályok jellegének megfelelően változhat.

A betegek napirendje általában a következők szerint alakul:

Idő Elfoglaltság
05.30 - 08.30 hőmérőzés, tisztálkodás, reggeli
08.30 - 12.00 vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek (az orvosi vizitek alatt tartózkodjék a kórteremben)
12.00 - 13.30 ebéd
13.30 - 15.30 csendes pihenő (kérjük, hogy ezen idő alatt szíveskedjenek a kórteremben tartózkodni)
17.30 - 18.30 vacsora
22.00 villanyoltás

A betegek az egyes osztályok eltérő házirendjéről /napirendjéről/ felvételkor az adott osztály vezető ápolójától tájékoztatást kapnak.

Étkezés:

Amennyiben az Ön egészségi állapota, vagy betegsége indokolja, étrendjét - az orvos rendelkezése alapján - dietetikus állítja össze, kivéve az egynapos ellátás esetében.

Ebben az esetben egyéb élelmiszert csak a kezelőorvosa véleményének kikérése után fogyaszthat. Kérjük, hogy élelmiszereit névvel, kórterem számmal és az elhelyezés időpontjával ellátva az osztályon elhelyezett hűtőszekrényben tárolja! A tárolt élelmiszerek szavatosságáért és fogyaszthatóságáért az intézmény felelősséget nem vállal.

Elektronikus hírközlési eszköz használata:

A kórteremben saját elektronikus hírközlési eszközt (pl. televíziót, számítógépet stb.) elhelyezni és használni csak az osztályvezető/részlegvezető főorvos jóváhagyásával és a betegtársak egyetértésével lehet.

Ezen eszközöket kizárólag jóváhagyott kapujeggyel lehet az intézménybe behozni, illetve kivinni!

Megkérjük, hogy behozatali szándékát jelezze, hogy segíteni tudjunk a megfelelő intézkedések megtételében. Kérjük, hogy saját rádióját a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében csak fülhallgatóval használja.

A gyógykezelési és egyéb utasítások betartása:

Saját gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, kéréseit. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.

Sebészeti típusú osztályok kórtermeibe dobozos, míg a többi betegosztályra csak csomagolt vágott virág hozható be. Cserepes, földes virág tartása a kórtermekben nem engedélyezett a fertőzésveszély miatt.

Látogatási rend:

Látogatókat hétköznap és szombaton 16:00-18:00, vasárnap és ünnepnapokon 09.00-11.00 és 16.00-18.00 óra között fogadhat a gyógyító munka és a betegek zavartalan gyógyulása, pihenésük akadályozása nélkül! A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon, hétköznapokon 12:00-13:00 óra között – hozzátartozói tájékoztatás céljából – rövid látogatás biztosított. Az intenzív betegellátást nyújtó osztályokon ápolt betegek esetében az osztályvezető főorvos/ügyeletes orvos a látogatási időn belül a látogatás időtartamát - a gyógyító munka érdekében – a fentiektől eltérően is meghatározhatja.

Látogatási időn kívül, indokolt esetben az osztályvezető főorvos engedélyezhet látogatást, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben az Ön állapota megengedi, hozzátartozót - látogatót - az osztályos beteglátogató helyiségben fogadhat. Ha állapota nem engedi meg, látogatókat a kórteremben is fogadhat. Amennyiben a kórteremben történik a látogatás, kérjük, hogy látogatói a kórtermi ágyra ne üljenek, pakoljanak.

Megkérjük Önt, hogy egyszerre, egy időben csak két látogatót fogadjon a kórteremben!

14 éven aluliak egészségvédelme érdekében gyermekek, valamint ittas, kábítószer hatása alatt álló és fertőző betegek számára a látogatás TILOS!

Az intenzív betegellátást nyújtó osztályokon ápolt betegek az osztályvezető főorvos engedélyével csak speciális öltözékben látogathatók.

A látogatások nem zavarhatják meg a folyamatos betegellátást!

Veszélyhelyzeti vagy járványügy helyzet kihirdetése esetén (pl.: COVID) a mindenkori vészhelyzeti vagy járványügyi szabályozók a mérvadóak, melyről a honlapon részletes tájékoztatást adunk!

Amennyiben a beteg, illetve a látogatók magatartása nem felel meg az intézményben mindenkor fennálló feltételeknek, sérti a betegtársak jogait, vagy nem biztosítja a betegellátás zavartalanságát, úgy az egészségügyi ellátást végző személyzet - sikertelen figyelmeztetés után - jogosult az ellátási rend biztosítása érdekében az általa szükségesnek tartott intézkedések megtételére.

Beteg melletti benntartózkodás:

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.

Információszolgáltatás a betegről:

Az Ön általános állapotáról 14.00-16.00 óra között érdeklődhetnek hozzátartozói, amennyiben állapota megengedi, ebben az időpontban hívhatják telefonhoz is (kivételt képez a rendkívüli eset).

Vallásgyakorlás:

Intézetünkben lehetőséget biztosítunk Önnek vallása szabad gyakorlására és kérheti adott egyházi személlyel történő kapcsolat tartásának elősegítését. A székhelyen a „K” épület magasföldszintjén Kápolna működik. A vezető ápolók adnak tájékoztatást az istentiszteleten való részvételi lehetőségekről.

Az intézményből történő eltávozás - elbocsátás:

Amennyiben Ön a gyógykezelés alatt el szeretne távozni az osztályról, kérjük, jelezze az osztályvezető/részlegvezető főorvosnak, mert ezt kizárólag ő engedélyezheti. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell.

Ha Ön a gyógyintézetet bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos, vagy ügyeletes orvos az egészségügyi dokumentációban annak tényét és az észlelés időpontját köteles rögzíteni. A beteg állapotától függően köteles megtenni a következő intézkedéseket: értesíteni az illetékes hatóságokat, valamint a beteg által megjelölt legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, gondnokot. Amennyiben a kórházban maradt ruhája és a ruha tárolására szolgáló eszköze, azt a gyógyító osztály a távozását követő 30 napig őrzi meg.

Ön a gyógykezelése befejezéséről, időpontjáról időben - lehetőség szerint 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően - tájékoztatást kap. Amennyiben hozzátartozóit nem tudja értesíteni, kérje a vezető ápoló segítségét.

Az érkezéssel és távozással kapcsolatos időpontok betartását a gördülékeny betegforgalom érdekében szigorúan figyelembe kell venni:

-    az előjegyzés alapján felvételre váró betegek 10:00 óra előtt ne érkezzenek az osztályra; valamint

-    a távozó betegek – kivéve mentőszállításra, betegszállítóra várók – a kibocsátás napján 10 óráig szíveskedjenek elhagyni az ágyat/kórtermet!

Gyógykezeléséről zárójelentés készül, melynek egy példányát háziorvosának kell átadnia, a másik példányt gondosan meg kell őriznie!

Eljárás panasz esetén:

Panasz esetén fordulhat bizalommal az osztályvezető főorvoshoz, ápolási vezetőhöz, ügyeleti időben az ügyeletes orvoshoz. Jogai gyakorlására betegjogi képviselő áll a rendelkezésére, akinek elérhetősége kifüggesztve megtalálható a folyósokon. Amennyiben Önnek az egészségügyi ellátással kapcsolatosan észrevétele van, jogosult az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház főigazgatójánál, illetve a Kórházi Etikai Bizottságnál panaszt tenni. Panaszának kivizsgálására vonatkozóan 30 napon belül írásbeli választ kap.

A betegek jogairól - az egészségügyi adatok, dokumentáció megismeréséhez és védelméhez fűződő jogokról - az osztályokon kifüggesztett részletes tájékoztatók informálnak, illetve a vezető ápolók adnak további felvilágosítást.

Egészségügyi dokumentációját a későbbiekben az alábbi módon kérheti ki kórházunktól:

A GDPR 15. cikk (3) bek. alapján az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát (első esetben térítésmentesen) az érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatok kikérése térítésköteles a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet „térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról” szóló jogszabály, illetve kórházunk Térítési Díj Szabályzata alapján. (A térítési díjat Intézetünk Házipénztárában kell befizetni.)
Az „Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap”-ot a honlapról való letöltés után kézzel írottan, olvashatóan, minden rovatot nyomtatott betűkkel kitöltve kérjük benyújtani. Elérhetőség szempontjából telefonszámukat és e-mailcímüket feltétlenül adják meg, ugyanis a kiértesítés telefonon vagy e-mailben történik.

Az egészségügyi dokumentáció kikérésének módja:

Postai úton: Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház Orvosigazgatóság, Egészségügyi Szakmai és Szervezési Osztály Egészségügyi Dokumentációs Csoport 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. 1376 Budapest, Postafiók: 714.
Személyesen: A. épület, I. emelet 14. iroda H - Cs: 09:00 - 12:00, 12:30 - 15:00 P: 09:00 - 12:00
Faxon: 06-1-465-1957 Szkennelt formátumban
Email-en: szerv.mh.ek.hk.szda@hm.gov.hu

Az egészségügyi dokumentáció kiadásának helye:

Egészségügyi Dokumentációs Csoport (korábban Szakmai Dokumentációs Alosztály), 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44., A. épület, I. emelet 14. iroda.

Befizetésének ideje:

Házipénztár nyitvatartási ideje: H - Cs: 08:00 - 12:00, ill. 12:30 - 14:30 P: 08:00 - 12:30 Fizetni készpénzben, valamint bankkártyával lehet. Az ügyintézési határidő egy hónap. Az egészségügyi dokumentáció kiadása személyesen, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával történik, illetve ha a kérelmező nem személyesen jön a dokumentációért, akkor meghatalmazás szükséges. (A Meghatalmazás a meghatalmazott megnevezésével, személyes adataival, illetve 2 tanú nevével, lakcímével és aláírásával fogadható el.)
Érdeklődni a 06-1-465-1956-os telefonszámon lehet.

Dohányzás:

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (5a) bekezdésében foglaltak alapján, az ÉPC-HK székhelyén és telephelyein, csak a kijelölt nyílt légterű - kivéve a Pszichiátriai Osztályt - dohányzóhelyeken szabad a dohányzás.

Szeszesital és szerencsejáték:

Szeszesital fogyasztása és szerencsejáték folytatása az intézmény egész területén tilos! A szabály megszegőinek gyógykezelése - az osztályvezető főorvos döntése alapján - megszüntethető, a beteg zárójelentéssel a kórházból elbocsátható.

Élő állat „behozatal”:

Élő állatot a kórház területére behozni szigorúan TILOS, kivéve a vakvezető és segítő kutyákat!