Közzétételi egység tárgya: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Közzétételi egység Infotv. 1. melléklet (általános közzétételi lista) szerinti tartalma:

Államigazgatási és hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szervezet megnevezése, (hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése), illetékességi területe;

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő);

az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás;

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Legutóbbi módosítás időpontja: 2023.05.22.

Adatok: Az ÉPC-HK-nál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.